Archyvas » Finansinės ataskaitos

 

2014 METAI

2014 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

 

Aiškinamasis raštas prie 2014 m. finansinės ataskaitos

 

2014 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys III KETVIRTIS

 

Aiškinamasis raštas prie   2014 III ketvirtis

 

Aiškinamasis raštas prie   2014 II ketvirtis

 

2014 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys I KETVIRTIS

 

Aiškinamasis raštas prie 2014 I ketvirtis

 

 

 

           2013 METAI

2013 metų metinė finansinė ataskaita

 

Aiškinamasis raštas prie 2013 m. metinės finansiniės ataskaitos

 

III KETVIRTIS

2013 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas 2013 m.

 

 

II KETVIRTIS

2013 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas 2013 m.

 

I KETVIRTIS

2013 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas

 

           2012 METAI
I KETVIRTIS
1 pr. Veiklos rezultatų ataskaita


2 pr. Finansinės būklės ataskaita
 

20 VSAFAS Finansavimo sumos

 

Aiškinamasis raštas 2012 I ketv.

 

II KETVIRTIS
1 pr. Veiklos rezultatų ataskaita


2 pr. Finansinės būklės ataskaita

 

20 VSAFAS Finansavimo sumos

 

Aiškinamasis raštas 2012 II ketv.

 

III KETVIRTIS
 

1 pr. Veiklos rezultatų ataskaita


2 pr. Finansinės būklės ataskaita

 

20 VSAFAS Finansavimo sumos

 

Aiškinamasis raštas 2012 III ketv.

 

           

METINĖ ATASKAITA

2012 metų finansinių ataskaitų rinkinys    

Aiškinamasis raštas

 

     2011 METAI
I KETVIRTIS
1 pr. Veiklos rezultatų ataskaita
2 pr. Finansinės būklės ataskaita
6 VSAFAS 1 pr.
20 VSAFAS Finansavimo sumos
Aiškinamasis raštas 2011 I ketv.

II KETVIRTIS
1 pr. Veiklos rezultatų ataskaita 
2 pr. Finansinės būklės ataskaita
20 VSAFAS Finansavimo sumos
6 VSAFAS 1 pr.
Aiškinamasis raštas 2011 II ketv.

III KETVIRTIS

1 pr. Veiklos rezultatų ataskaita
2 pr. Finansinės bukles ataskaita
6 VSAFAS 1 pr.
20 VSAFAS Finansavimo sumos
Aiškinamasis_raštas_2011 IIketv.


METINĖ ATASKAITA

 

 

2011 metų finasinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas
                                                                   2010 METAI
I KETVIRTIS 
    2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
    2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“p
    3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
    6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
    7-ojo VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas
    20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

 
II KETVIRTIS
    2 priedas. Finansinės būklės ataskaita
    6 VSAFAS 1 priedas.
    20VSAFAS 3 piedas.
    Paaiškinamasis raštas prie balanso 


III KETVIRTIS
    1 piedas. Veiklos rezultatų ataskaita 
    2 piedasr. Finansinės būklės ataskaita
    6 VSAFAS 1 priedas.  
    20VSAFAS 3 priedas.   
    Paaiškinamasis raštas prie balanso 2010.

METINĖ ATASKAITA

2010 metų finasinių ataskaitų rinkinys           

Aiškinamasis raštas

                          Pateikė finansininkė Zita Viltrakienė.