2020-2021 m. m. kronika

Septintokų laboratorinis darbas ,,Mikropasaulis stiklainyje"

Septintos klasės mokiniai tęsia stebėjimą ,,Mikropasaulis'' stiklainyje. Kiekvieną mėnesį jiems siunčiamos nuotraukos su kitimais stiklainyje. Užduotis paprasta - palyginti vieno mėnesio duomenis su kito mėnesio duomenimis.

Stebint pakitimus matosi, kad gyvybė sėkmingai vystosi, nors sąlygos jiems augti yra ypatingos.Augimo aktyvumas suintensyvėjo šiltuoju laikotarpiu, kada sparčiau pradėjo vykti fotosintezė.

Panašius stebėjimus vykdo ir ,,Jaunieji miško bičiuliai''. Jų dėmesys sutelktas pagalbai gyvūnams šaltuoju žiemos laikotarpiu.

 

Biologijos mokytoja Birutė Miliauskienė