2020-2021 m. m. kronika

Sausio 13 - oji

,,Mes prisimename,kodėl esame laisvi”

Dalinamės integruoto 1-10 klasių mokinių projekto  ,,Sausio 13-osios kelias” darbais virtualiai.

 Sausio 13-osios rytą namų languose vaikai uždegė atminimo žvakeles, pirmos pamokos metu su dalykų mokytojais prisiminė skaudžius tos dienos įvykius, piešė, kūrė eilėraščius, skaidres apie žuvusiuosius, apžvelgė istorijos chronologiją, pasitikrino sausio 13-osios dienos žinias  spręsdami testą.

Lietuvių tautos laisvė išpirkta tauriausių Lietuvos žemės vaikų gyvybėmis. Mes šiandien lenkiame prieš juos galvas ir , gėrėdamiesi jų žygiais, visam pasauliui skelbiame: niekada nebevergausime ir visomis jėgomis ginsime Tėvynės laisvę.

 

Organizatoriai