2020-2021 m. m. kronika

Pasaulio pažinimo pamokos kitoje edukacinėje erdvėje

Spalio 22 d antrokų ir trečiokų pasaulio pažinimo pamokos vyko kitoje edukacinėje erdvėje- V.Kudirkos muziejuje.

Antrokai dalyvavo edukacinėje pamokoje ,,Pažinkime aplinką: šalia Vinco Kudirkos paminklo." Džiaugiuosi, kad mokiniai galėjo įvardinti, kuo garsus ir žymus yra V. Kudirka. Pirmoje klasėje išmokę , dabar šalia autoriaus paminklo, patys pradėjo giedoti Lietuvos himną.Kartu su mokytoja pagilino savo žinias - kas buvo Vincas Kudirka, kodėl jam pastatytas paminklas. Tuo pačiu mokėsi tirti supančią aplinką, skirti žmogaus sukurtus daiktus nuo gamtinių objektų. Praktinėje dalyje mokiniai  dirbo ,,Gamtininkų" ir ,,Išradėjų" grupėse – stebėjo aplinką ir atliko užduotis, kurios skatino grupėse bendradarbiauti, tartis.Dėkojame edukatorei, kuri pamokos pabaigoje  supažindino su muziejuje esančiais eksponatais, mielai atsakinėjo į vaikų klausimus.

Trečiokai dalyvavo edukacinėje pamokoje "Knyga - ateities ir dabarties liudininkė". Mokiniai pabandė rašyti su senovinėmis technikomis ir pasigamino ritininę knygą.Susipažino su knygos atsiradimo istorija ir su knygnešio dalia. Giedojo Lietuvos himną prie V. Kudirkos portreto. Muziejuje ypač didelį dėmesį atkreipė į pirmų lietuviškų laikraščių eksponatus ir pamatė, kaip buvo kalinami knygnešiai.

 

Pradinių klasių mokytojos Alita Balčiūnienė ir Neringa Kušlienė