2020-2021 m. m. kronika

Akcija ,,Nenurašyti , o palaikyti"

Žmonių su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacija pakvietė Lietuvos mokyklų moksleivius dalyvauti socialinėje tolerancijos paskatoje – „(NE)PAMOKA apie žmones su Dauno sindromu ir skirtingas kojines“. Visos paskaitos tikslas orientuotas į moksleivių sąmoningumo ir tolerancijos didinimą, socialinės atskirties mažinimą. Asociacija parengė informatyvią, interaktyviąją paskaitą, tad beliko tik sutikti. Tad Kovo 19 d., klasės valandėlių metu, 8-9 klasių mokiniai prisijungė prie paskaitos. Vaikai galėjo išgirsti, pamatyti puikius pavyzdžius, apie neįgaliųjų kasdieninio gyvenimo iššūkius, apie jų galimybes gyventi visavertį ir prasmingą gyvenimą. Po paskaitos mokiniai suvokė, kad XXI amžiaus mokslo pasiekimai leidžia asmenims, turintiems Dauno sindromą, sėkmingai integruotis į visuomeninį gyvenimą, švietimo sistemą, darbo rinką, socialines bei kultūrines veiklas. Minint Pasaulinę Dauno sindromo dieną ir išreiškiant palaikymą bei toleranciją Dauno sindromą turintiems žmonėms, visame pasaulyje mūvimos skirtingos vienos poros kojinės, simbolizuojančios kitoniškumą. Tai žinodamos auklėtojos paragino vaikus taip pat prisijungti prie šios gražios akcijos – „Nenurašyti, o palaikyti“ ir siųsti nuotraukas su skirtingomis kojinėmis. Bent mažais žingsneliais mes galime padaryti labai daug. Būk tolerantiškas: „Nenurašyk, o palaikyk“.

Klasių auklėtojos D. Paršaitienė ir R. Mykolaitienė