2017-2018 m. m kronika

Pradinių klasių mokinių integruotos veiklos projektas "Kalėdinė žvaigždė "


Gruodžio mėn. 1 - 4 klasių mokiniai vykdė integruotą projektą "Kalėdinė žvaigždė". Visi pradinukai gamino Kalėdinį sveikinimą vienišiems seneliams ir padedant Tėvų klasei išnešiojo i namus. Aplankė senelius gyvenančius Alksnėnų, Teiberių,Slabadų, Sūdavos kaimuose.

Būrelio "Spalvų pasauly" nariai sukūrė "Advento kalendorių" ir tris savaites 2 - 4 klasės mokiniai vedė visai pradinei mokyklai "Linksmas Kalėdines užduotėles". Mokykloje veikė Kalėdinis paštas.

Gruodžio 22 d. buvo netradicinė diena. Kiekvienos klasės tėvų atstovai pravedė dailės  pamokas. Mokytojomis šįkart tapo 1 klasės mokinio Mainoto Vito mama, 2 klasės mokinės Emilijos Petrošiūtės mama ir 3 klasės Kosto Sakalausko bei Agnės Arbašauskaitės mamos.

Pradinių klasių mokiniai kartu su mišria priešmokyklinukų grupe sekė inscenizuotą pasaką "Dvylika mėnesių".

Po vaidinimo mokinius aplankė Kalėdų Senelis su dideliu maišu Kalėdinių sveikinimų ir dovanų.

Pradinių klasių mokytojos