2017-2018 m. m kronika

Mes prisimenam, kodėl esame laisvi...

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena. 1991 metais sausio 13-tą įvyko masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų Sąjungos vadovybės bandymui jėga paimti į savo rankas Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento pastatą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus.  1991 metų sausio 13 – osios naktį sovietų kariuomenė puolė Vilniaus televizijos bokštą ir kitus pastatus, šaudė į beginklius žmones, mušė juos, traiškė tankais...  Tą naktį prie Vilniaus televizijos bokšto buvo sužeista apie 700 žmonių, žuvo 14.

Mokyklos bendruomenė, prisimindama sausio įvykius, tradiciškai dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“ -   dešimčiai minučių mokyklos languose uždegtos vienybės ir atminimo žvakutės. Mokinių tarybos narės dalino neužmirštuoles, kurias visi segėmės prie  širdies,  kaip atminties ir pagarbos ženklą.

Sužibus žvakėms languose, mokyklos bendruomenė susirinko mokyklos salėje, kur skaitovės Gustė Bendoraitytė ( 5 kl.), Gabija Venclovaitytė (6 kl.), Iveta Šilmiežytė (8 kl.) Gabrielė Debesiūnaitė (9 kl.) trumpai nusakė istorinį kontekstą, papasakojo apie kiekvieną žuvusį, skyrė eiles. 

 

Istorijos mokytoja Milda Viltrakytė