2017-2018 m. m kronika

Edukacinė pamoka netradicinėje aplinkoje

Ankstyvą gegužės 9 dienos rytą 6 klasės mokiniai išvyko į Kudirkos Naumiestį, kur jų laukė lietuvių kalbos ir literatūros pamoka netradicinėje aplinkoje. Tik atvykus į miestelį, autobusas pasuko kapinių link, kur mokiniai gavo pirmąją užduotį – surasti didžiojo lietuvybės puoselėtojo kapą. Vaikai labai greitai užduotį įvykdė. Apžiūrėję paminklą, išgirdę jo atsiradimo istoriją, pagerbę V. Kudirkos atminimą, uždegėme atminimo žvakelę, padėjome gėlių. Keliavome toliau. Autobusui tik pajudėjus, nutarėme aplankyti unikalų skulptoriaus P. Sederavičiaus skulptūrų ansamblį, kuris yra vienintelis tokio pobūdžio primityviojo liaudies meno pavyzdys Lietuvoje. Milžiniškose skulptūrose, pagamintose iš cemento, savamokslis skulptorius įamžino savo autoritetus: Vytautą Didįjį, Vincą Kudirką, JAV viceprezidentą Kenedį, lakūnus Darių ir Girėną, Juozą Tumą-Vaižgantą ir kitus. Apžiūrėję skulptūras išskubėjome prie Vinco Kudirkos vardu pavadinto tilto per Šešupę bei Varpo aikštę, kur apžiūrėjome paminklą Vincui Kudirkai. Pasivaikščioję parko takeliais, pasigrožėję gražiai žaliuojančia gamta, išskubėjome į V. Kudirkos muziejų. Ekskursijos vadovė pristatė mokiniams Kudirkos Naumiesčio atsiradimo istoriją. Vaikai apžiūrėjo autentišką zanavykų aprangą, senojo miesto maketus, žemėlapius, skaitmeniniu formatu apžvelgė tarpukario istorinę medžiagą. Antrame aukšte mokiniai buvo pakviesti pažiūrėti dokumentinį filmuką apie V. Kudirką. Labai vaikams patiko apžiūrėti knygnešystės ekspoziciją: autentiškas namo medines duris, kalėjimo duris, sienojus, kuriuose kadaise slėptos knygos, knygnešių apranga ir kt. Ekskursijos pabaigoje vaikai susiskirstę grupėmis bandė sudėlioti dėlionę, kurioje slėpėsi Tautiškos giesmės eilutės. Greičiausiai  ir taisyklingiausiai sudėliojusi komanda laimėjo plakatus, o visi kiti gavo atminimo dovanėles – atvirukus.

Padėkoję už įdomią ekskursiją bei turiningą popietę, išskubėjome atgal į mokyklą.

 

Lietuvių k. mokytoja Rita Mykolaitienė